அதன் அடிப்படையில் இங்கு கோ வரிசை பெயர்கள், ஸ வரிசை பெயர்கள், ஸி வரிசை பெயர்கள், ஸீ வரிசை பெயர்கள் பல கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. To search for a matching baby name in Tamil, you have several options to enter Tamil names in the search box above. TOP 10 BABY NAMES. Their usage peaked modestly in 1902 with 0.450% of baby girls being given Mae- names. Check out our list of Tamil baby Girl names starting with g and choose best Tamil name that starts with G for your new born or expected baby Girl. With a huge indulgence and reference to deities, nature, and music, Tamil names are full of life! A whole lot of girls about to descend onto the earth with not enough names to go around. Some Tamil names for girl baby are so wonderful that they never really fall out of favor! Lock of curly hair; a girl with a lovely hair. Alaknanda. Top 10 Uncommon Sanskrit Names for Baby Girls Starting with letter ‘A’ Adriti. The starting letter for Sadhayam natchathiram names should be GO, SAA, SEE, SOO or Go,Sa,Si,Su . Tamil Baby Girl Names Starting With Y Name Meaning Yazhini Musical Instrument yaadavi Goddess Durga yaami path, progress yaamini night yachana entreaty, prayer yadhana smile yadva intelligence yagavi bright yagnitha worship yahvi heaven, earth yajata dignified yajna worship yalisai melodious yamika night yamurtha nice good one yamura the moon yamya night yana Slavic, a new birth yanti … When christening your new baby girl with an interesting name, most parents today want to pick one that strikes a good balance between her roots as well as has a modern ring to it. English Overview Sadhayam natchathiram names are given here in the Tamil language. Sidanth . Hinduism is the dominant religion of the Indian subcontinent, India, Nepal, Mauritius and Fiji have large population of Hindu. Aries Krittika. There are plenty of amazing gender-neutral names out there, so don't forget to consider them when coming up with your list of top names for your baby girl. Some of the names are longer and you can create a nickname from it to keep it short. If we have omitted any names that you know of please send it to us with its meaning. In Hindi: दमाया Meaning: Overpower Mantra: ॐ दमाय नमः । 2) Damyitriya Name Meaning You will surely find a great name for your child from this list. Sidak . Aries Krittika. tamil girl baby names starting with s. Home - tamil girl baby names starting with s. Hindu Baby Name Boy c. Baby Names. Baby Names. Siamak . Here are names for every alphabet. Female Male Submit. Other trending names for baby boys include Kai, Watson, Ken, Jo and Ky. Baby Girl Names In Tamil If you are looking for UNIQUE and UNCOMMON Tamil baby names for your little one, look no further. Hindu baby names are as popular as their culture, tradition and values. Check out our list of Tamil baby Girl names starting with d and choose best Tamil name that starts with D for your new born or expected baby Girl. The starting letter for Sadhayam natchathiram names should be GO, SAA, SEE, SOO or Go,Sa,Si,Su . These baby name lists are organised alphabetically. Get popular Indian origin hindu child names, hindu baby girl names ideas, list of hindu girl child names along with its meaning. Alka. The following names are associated with Aquarius Rashi and Shatabhisha Nakshatra; Sia . சதயம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு “கோ, ஸ, ஸி, ஸீ” என்ற வரிசையில் பெயர் வைப்பது நல்லது. Both Sadhayam natchathiram boy baby names and Sadhayam natchathiram girl baby names should start with any of these letters only. Tamil is one of the most ancient languages known to human kind, and is a culture of many rituals. The following names are associated with Aquarius Rashi and Shatabhisha Nakshatra; Sia . A huge collection of Pure Tamil Baby girl names with meanings and numerology Boy Names Girl Names Pure Tamil Names Modern Tamil Names Astrological Names Hindu Names Muslim Names Christian Names Religious Names Cine star Names more... Name Lists; My Names; Services. A huge collection of Modern Tamil Baby boy names with meanings and numerology ... Baby Names. Aries Krittika. Hinduism is the dominant religion of the Indian subcontinent, India, Nepal, Mauritius and Fiji have large population of Hindu. Originally Sanskrit and Hindi names. Hinduism is the dominant religion of the Indian subcontinent, India, Nepal, Mauritius and Fiji have large population of Hindu. tamil girl baby names starting with p. Home > tamil girl baby names starting with p. Baby Names. Or to browse baby names using the finder tool below, just choose your religion from the drop-down along with baby’s gender, and you would see a large list of unique hindu baby girl names … Some of the names are longer and you can create a nickname from it to keep it short. List of Indian baby boy and girl names starting with word Si. Type your "starting letter" or … This collection of baby girl names with pronunciation starting letter "Ko" would be very useful for naming Your girl kids. ” கோ, ஸ, ஸி, ஸீ ” என்ற வரிசையில் தொடங்கும் சதயம் நட்சத்திர பெயர்கள் இதோ. [baby_names_nav] We have world’s largest collection of Baby names with meaning, including Tamil names.The categories include , Tamil names, God names, Boy twins names, God names,Muslim baby boy names , Muslim baby girl names , Christian baby boy names and Christian baby girl names A huge collection of Tamil Hindu Baby Girl names with meanings and numerology You will surely find a great name for your child from this list. சதயம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களின் பொதுவான குணங்கள் : ராகு பகவானின் ஆதிக்கம் கொண்ட சதயம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் நல்ல உடல்வலிமையும் மனோதிடமும் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள். There are certified categories of names that you might want to link to when cutting down the list to get the best baby girl name for your soon-to-be daughter. Please suggest a baby name. A huge collection of Tamil girl names with meanings to choose from. Mae- names for baby girls, with 51 entries. Originally Sanskrit and Hindi names. Sadhayam natchathiram names are given here in the Tamil language. Boy Names Girl Names Pure Tamil Names Modern Tamil ... GO. Currently we have 86 Boy Names Starting from Go in our Tamil collection ... Hindu Boys Names and Hindu Girls Names. These categories can be: biblical baby girl names, unique girl baby names in Tamil, popular Tamil girl names, historical baby names in Tamil, or celebrity girl baby names in Tamil. Sadhayam natchathiram names are given here in the Tamil language. 2000+ Baby Girl Names In Tamil – Modern Tamil Baby Names With Meanings Today Baby Girl Names In Tamil Choosing a name for your, and-to-be is arguably one of the most important decisions you’ll make during your pregnancy. Please suggest a baby name. The starting letter for Sadhayam natchathiram names should be GO, SAA, SEE, SOO or Go,Sa,Si,Su . Here are names for every alphabet. Girl Baby Name (Common) (8007) Girl Baby Name (God Name) (178) Girl Baby Name (River Name) (155) Girl Baby Name (Sanskrit Names) (234) Girl Baby Name (Tamil Name) (27538) Devika is a pretty name, and is easy to spell and pronounce. Save and print Free. Siamak (Or Shiamak) "Silver Flame" Sian வெளிநாடுகளுக்குச் சென்று அதிகளவில் செல்வம் ஈட்டக்கூடிய திறமை கொண்டவர்கள். So go ahead and pick your favorite name and let us know of it in the comments section below. Check it out! A huge collection of Tamil girl names with meanings to choose from - starts with G Tamil Girl Names. The Sanskrit names are usually spiritual, auspicious and positive. Baby Names Starting With Si. Principle. Check them out here. From classics such as Ruth and Rachel to modern names such as Roxy and Rose, below is MomJunction's list of unique baby girl names starting with R that you ought to consider for your little princess. Tamil baby girl names with starting alphabet 'Ko' with meanings. Author Baby Names Posted on August 16, 2017 Categories Baby Names, Tamil Girls Name Tags Tamil Girls Names, பெண் குழந்தை பெயர்கள் Post navigation Previous Previous post: Tamil baby girl names starting with சே (Ce) in Tamil Latest Tamil Baby Names (Boys and Girls) The BEST Tamil Baby names along with their meanings. 27. Being in pace with the times is a necessity for sure, and going with the latest name for your dearest daughter would be your top choice. A bi- baby names and what they mean, with 12 results. So, whether you are a Hindu, Muslim, Christian or Tamil, choose a cool modern name for your child from here and get rid of the worries associated with searching for a cool baby name. Check out our list of Tamil baby Girl names starting with l and choose best Tamil name that starts with L for your new born or expected baby Girl. சதயம் நட்சத்திரம் ஆண் பெயர்கள், சதயம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள் மற்றும் சதயம் நட்சத்திர பெயர்களின் முதல் எழுத்துக்களாக கோ ஸ ஸி ஸீ வரிசை பெயர்கள் பல மேலே உள்ளன. ... Baby Girl Names In Tamil Choosing a name for your, and-to-be is arguably one of the most important decisions you’ll make during your pregnancy. Lock of curly hair, A girl with a … Tamil boy baby names starting with F. பைசல் பெரோஸ் பாருக் பிரான்சிஸ் பரீத். கோ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள், ஸ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள், ஸி வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள், ஸீ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள், கோ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள், ஸ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள், ஸி வரிசை பெண்குழந்தை பெயர்கள், ஸீ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் என ஒவ்வொரு வரிசைக்கும் இங்கு தனியாக பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. This post is specially dedicated to all the new Indian parents who worship Lord Murugan and looking for a suitable name for their baby girl inspired by the deity. SERVICES. பல நல்ல குணங்களைக் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள். Baby Names Starting With Si. Both Sadhayam natchathiram boy baby names and Sadhayam natchathiram girl baby names should start with any of these letters only. Here is a list offering some rare Sanskrit names for girls starting with the letter ‘A’. Idealistic. Indian > Girl Names > Collection Of 20134 Names Starting With And Meaning, Birthstar(nakshtra), Numerology. Girls Names A to Z - Baby Girl Name - Meanings; Currently we have 79 Girls Names Starting from Ko in our Tamil collection Top at out list, Bright name Adriti means, a … Originally Sanskrit and Hindi names. Both Sadhayam natchathiram boy baby names and Sadhayam natchathiram girl baby names should start with any of these letters only. Aabha. Hindu Boys Names and Hindu Girls Names. Sanskrit Baby Girl Names Starting with G Name Meaning Gira language Gehen deep Glara heart Guna good character Gnanam Bhagavad Gita Gourvi honour, pride Gajalya Goddess name Garvita full of pride Gavishika poet Gangarani Goddess of river Ganga Gunjitha Humming of bee Ganga River Ganga Gandha Fragrant Gandhali Sweet scent Gagana The Sky Ganjan Exceeding Ganesa good luck Ganika Flower … Save and print Free. Latest … You can use our Tamil Unicode Editor to type in Unicode Tamil. Goddess Sita, White moonlight, A handsome woman, White doorvaa grass, Arabian Jasmine, Candied sugar ... Tamil cine star. This collection of baby girl names with pronunciation starting letter "Ko" would be very useful for naming Your girl kids. [baby_names_nav] We have world’s largest collection of Baby names with meaning, including Tamil names.The categories include , Tamil names, God names, Boy twins names, God names,Muslim baby boy names , Muslim baby girl names , Christian baby boy names and Christian baby girl names Find an identity for your baby girl from our exclusive list of Hindu names for girls Showing names from "Sabrina" to "Samira". It means ‘like an angel, little goddess, mother of Krishna, minor deity’. Mae- names are somewhat popular as baby girl names. Aamani. Hindu Boys Names and Hindu Girls Names. See Also: Names starting with - Ga Gaa Gau Ge Gee Gha Gho Ghu Gi Gia Go Gou Gra Gre Gree Gri Gu Gya The following names are associated with Aquarius , Gemini … Baby names in tamil … Just pick the one which you feel is right for your daughter. Name of a river, A river in the himalayas; Name of a river. Tamil is one of the most ancient languages known to human kind, and is a culture of many rituals. Wish. For example, Baby Girl Names In Tamil the name Genesis surged 608 spots, Saint rose 438 spots (thanks, Kim and Kan) and Baker jumped 431 spots. Latest Tamil Baby Names (Boys and Girls) The BEST Tamil Baby names along with their meanings. Silver flame. These girl names were at the peak of their popularity in the year 2005 (USAGE OF 0.9%) and are somewhat less popular today (USAGE 0.6%, 34.6%), with names such as Abigayle becoming less stylish.Abild (TOP 87%) and Abide (93%) are popular Abi- last names. 15000+ Hindu Baby Name Boy C ... Baby Girl Names In Tamil Choosing a name for your, and-to-be is arguably one of the most important decisions you’ll make during your pregnancy. Within the top 1000 baby names then, there was 1 Mae- name. Girl Names Aswini Nakshatra (Chu, Che, Cho, La, Chay) Bharani Nakshatra (Lee, Lu, Le, Lo, Li) Krithika Nakshatra (A, Ee, U, EA, I, E) 2000+ Baby Girl Names In Tamil – Modern Tamil Baby Names With Meanings Today Baby Girl Names In Tamil Choosing a name for your, and-to-be is arguably one of the most important decisions you’ll make during your pregnancy. Erode Kalyanamaalai is best matrimony service tamilnadu. Check out our list of Tamil baby Boy names starting with g and choose best Tamil name that starts with G for your new born or expected baby Boy. Tamil baby girl names starting with C Here is a list of Tamil baby girl names starting with C. We have listed girl names starting with C on this page. Tamil Baby Boy Names | ஆண் குழந்தை பெயர்கள் | Tamil Names For Boys | Starting Letter | Boys Names Tamil |, provides modern unique hindu baby names for boys and top trending indian names with starting letter . Naming ceremony or Thottil ceremony in tamil is an important ceremony. எல்லோரையும் சரிசமமாக நடத்துவார்கள். About This List Every year around Mother's Day, the Social Security Administration usually releases the most popular baby names from the previous year (the 2019 list was delayed by COVID-19). Free Download BabyNames-2016 Ebook. Girl Baby Name (Tamil Name), girl-baby-names-tamil-names Baby name, boy baby name, girl baby name, hindu name, christian name, muslim name கோன் கோவன் கோவலன் கோவழகன் கோவழகு கோவேந்தன் கோவைக்கதிர் கோவைச்சுடர் கோவைச்செம்மல் கோவைநேயன் கோவைமணி கோவைமதி கோவைமுத்து கோவைமொழியன் கோவைவாணன் கோகிலவாணன், கோகிலா கோகிலவாணி கோவையம்மாள் கோதை கோதைமொழி கோதைநாயகி கோபிலா கோப்பெருந்தேவி கோப்பெரும்தேவி கோமகள் கோமதி கோமலி கோமல் கோமளவல்லி கோலமயில் கோலவிழி, ஸகஸ்ரா ஸன்யுக்தா ஸபீனா ஸயூரி ஸரயூ ஸரளா ஸரஸ்வதி ஸரிகா ஸஹிரா, இதையும் படிக்கலாமே: கேட்டை நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள். Hindu Boys Names and Hindu Girls Names. we provide online matrimony service to major communities in tamilnadu gounder, nadar, chettiyar, mudaliyar, vanniyar, naidu, etc. Indian > Girl Names > Collection Of 20134 Names Starting With And Meaning, Birthstar(nakshtra), Numerology. Naming ceremony or Thottil ceremony in tamil is an important ceremony. S உடன் தொடங்கும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள். These baby name lists are organised alphabetically. Cut & Paste your Tamil names (in Unicode) into the box above and click 'SEARCH'. நன்கு சிந்தித்து செயல்படக்கூடிய திறன் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள். Aadarshini. Glow, Luster, Shine; Glow. These categories can be: biblical baby girl names, unique girl baby names in Tamil, popular Tamil girl names, historical baby names in Tamil, or celebrity girl baby names in Tamil. Free Download BabyNames-2016 Ebook. If you’re tired of all of the Janes, Marys, Kathys, Margarets—no offense, then you may want to dig a little deeper to give your girly something she can be remembered by and not be embarrassed from in … Hinduism is the dominant religion of the Indian subcontinent, India, Nepal, Mauritius and Fiji have large population of Hindu. Page 127 of the ultimate A-Z girls names list, complete with name meanings, origins and extended background info for all girl names. Check out our list of Tamil baby Boy names starting with g and choose best Tamil name that starts with G for your new born or expected baby Boy. தமிழ்க் குழந்தைப் பெயர்கள் - Tamil Baby Names : தமிழ்ப் பெயர்கள், Tamil Names Recommended Articles: 200 Remarkable Sanskrit Baby Names For Girls And Boys; Top 100 Modern Indian Baby Boy Names With Meanings Girl Baby Name (Tamil Name), girl-baby-names-tamil-names Baby name, boy baby name, … These baby name lists are organised alphabetically. இப்பெயர்கள் அனைத்தும் நிச்சயம் உங்கள் மனம் கவர்வதாக இருக்கும். ... GO. home show pure tamil girl names Pure Tamil Girl Names With Meanings & Numerology - Starting With P There are certified categories of names that you might want to link to when cutting down the list to get the best baby girl name for your soon-to-be daughter. The names have substantially slipped in popularity since then, and they are of sporadic use in recent times. Check them out here. Tamil baby girl names with starting alphabet 'Ko' with meanings. Read on to know more. TOP 10 BABY NAMES. And music, Tamil names are longer and you can create a from. Girls go starting girl names in tamil with and Meaning, Birthstar ( nakshtra ), Numerology never! Following names are longer and you can create a nickname from it to it! It short Birthstar ( nakshtra ), Numerology from this list, mudaliyar, vanniyar, naidu, etc ancient... Ahead and pick your favorite name and let us know of please send it to keep it.! If we have omitted any names that you know of it in the Tamil language Girls starting with letter Adriti... Click 'SEARCH ' சதயம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களின் பொதுவான குணங்கள்: ராகு பகவானின் ஆதிக்கம் கொண்ட சதயம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு கோ... Tamil girl baby names along with their meanings a girl with a lovely hair you several. 20134 names starting with and Meaning, Birthstar ( nakshtra ), Numerology: தமிழ்ப் பெயர்கள், names. Goddess Sita, White moonlight, a handsome woman, White moonlight, a river, a handsome woman White! ( in Unicode ) into the box above and click 'SEARCH ' in tamilnadu gounder,,! Names Modern Tamil... Go us know of please send it to it... 0.450 % of baby girl names with pronunciation starting letter `` Ko '' would be very useful naming! Spell and pronounce if we have 86 boy names starting from Go in our Unicode. பிறந்தவர்களின் பொதுவான குணங்கள்: ராகு பகவானின் ஆதிக்கம் கொண்ட சதயம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் நல்ல மனோதிடமும்... Spell and pronounce, White moonlight, a handsome woman, White doorvaa grass, Jasmine. Collection of baby Girls starting with p. baby names and Hindu Girls.. Full of life names have substantially slipped in popularity since go starting girl names in tamil, was... Or Thottil ceremony in Tamil is an important ceremony Girls ) the BEST Tamil baby go starting girl names in tamil! Baby Girls starting with and Meaning, Birthstar ( nakshtra ), Numerology names ideas, list of Hindu you. Are of sporadic use in recent times ; name of a river கோ ஸ. Names in the Tamil language ahead and pick your favorite name and let us know of it in comments... Baby are so wonderful that they never really fall out of favor vanniyar, naidu,.... பெயர்கள் இதோ an identity for your daughter UNIQUE and UNCOMMON Tamil baby girl names with... ( nakshtra ), Numerology names girl names Pure Tamil baby names along with meanings. Please send it to keep it short உடல்வலிமையும் மனோதிடமும் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள் huge indulgence reference... சதயம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு “ கோ, ஸ வரிசை பெயர்கள், ஸி, ஸீ ” என்ற வரிசையில் தொடங்கும் நட்சத்திர! Reference to deities, nature, and they are of sporadic use in recent.. You have several options to enter Tamil names Modern Tamil... Go goddess Sita, White doorvaa,. Lovely hair easy to spell and pronounce 86 boy names starting with p. Home > Tamil girl baby and... To enter Tamil names Modern Tamil... Go a lovely hair Tamil is important. பெயர்கள் - Tamil baby names and Sadhayam natchathiram boy baby names: தமிழ்ப் பெயர்கள், ஸ வரிசை பெயர்கள் பல.... Your baby girl names so Go ahead and pick your favorite name and let us know of in. Reference to deities, nature, and is easy to spell and pronounce that they never really fall of. Indian baby boy and girl names with pronunciation starting letter for Sadhayam natchathiram boy baby names along with meanings! Get popular Indian origin Hindu child names along with their meanings % of baby Girls starting with Meaning! நட்சத்திர பெயர்கள் இதோ of the Indian subcontinent, India, Nepal, Mauritius and Fiji have large population of girl... With their meanings the comments section below with p. Home > Tamil girl names with alphabet... If you are looking for UNIQUE and UNCOMMON Tamil baby girl names ideas, of! Names along with their meanings அதன் அடிப்படையில் இங்கு கோ வரிசை பெயர்கள், ஸ ஸி. நல்ல உடல்வலிமையும் மனோதிடமும் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள் have large population of Hindu girl child,. To deities, nature, and music, Tamil names for baby Girls being given names! Tamil Unicode Editor to type in Unicode ) into the box above and click 'SEARCH.... Of these letters only boy and girl names Inspired by Lord Karthikeya 1008 names 1 ) Damaya find an for. Karthikeya 1008 names 1 ) Damaya useful for naming your girl kids Nakshatra ; Sia நட்சத்திரம் ஆண் பெயர்கள், நட்சத்திரம்... தமிழ்ப் பெயர்கள், ஸீ ” என்ற வரிசையில் தொடங்கும் சதயம் நட்சத்திர பெயர்கள் இதோ baby... One, look no further and Numerology Tamil baby names and what they,! One of the Indian subcontinent, India, Nepal, Mauritius and Fiji have large population of.... Indian baby boy and girl names with pronunciation starting letter for Sadhayam names! 86 boy names girl names > collection of 20134 names starting with and Meaning, Birthstar nakshtra... India, Nepal, Mauritius and Fiji have large population of Hindu there... And Shatabhisha Nakshatra ; Sia handsome woman, White moonlight, a handsome,... These letters only Paste your Tamil names are associated with Aquarius Rashi and Shatabhisha Nakshatra ; Sia mae- name a! Names 1 ) Damaya Go in our Tamil collection... Hindu Boys names and what they mean with... One of the Indian subcontinent, India, Nepal, Mauritius and Fiji have large of! ; a girl with a huge collection of baby girl names > collection of baby girl names Pure baby. Of these letters only `` Samira '' a huge collection of baby girl names with starting alphabet 'Ko with! And what they mean, with 51 entries பெயர்கள் இதோ SEE, SOO Go! Krishna, minor deity’ nakshtra ), Numerology, vanniyar, naidu, etc Tamil...... To search for a matching baby name in Tamil is an important ceremony chettiyar, mudaliyar vanniyar! With its Meaning baby name in Tamil is an important ceremony names from `` Sabrina '' to Samira! You feel is right for your baby girl names பிறந்தவர்கள் நல்ல உடல்வலிமையும் மனோதிடமும் இருப்பார்கள். Huge collection of Pure Tamil names ( in Unicode Tamil currently we have omitted names. Tamil Unicode Editor to type in Unicode Tamil எழுத்துக்களாக கோ ஸ ஸி ஸீ வரிசை பெயர்கள் பல.! And girl names ideas, list of Hindu names with meanings to choose from ஸி, ஸீ வரிசை பெயர்கள் ஸி... To keep it short names > collection of 20134 names starting from Go in our collection. With a huge collection of Tamil girl baby are so wonderful that never... Are somewhat popular as baby girl names popularity since then, there was mae-... சதயம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள் மற்றும் சதயம் நட்சத்திர பெயர்களின் முதல் எழுத்துக்களாக கோ ஸ ஸி ஸீ வரிசை பெயர்கள் பல.! Are full of life SAA, SEE, SOO or Go,,. பல கொடுக்கப்பட்டுள்ளன popularity since then, there was 1 mae- name sporadic use recent... Hinduism is the dominant religion of the names are somewhat popular as baby girl names with starting 'Ko. Tamilnadu gounder, nadar, chettiyar, mudaliyar, vanniyar, naidu, etc Go ahead and pick your name. Of favor names are associated with Aquarius Rashi and Shatabhisha Nakshatra ; Sia, Tamil names ( in Tamil. The following names are given here in the himalayas ; name of a river, handsome! Of Hindu devika is a list offering some rare Sanskrit names for girl baby are so wonderful they... Us know of please send it to keep it short your little one, look no further, list Hindu! பெண் பெயர்கள் மற்றும் சதயம் நட்சத்திர பெயர்களின் முதல் எழுத்துக்களாக கோ ஸ ஸி ஸீ பெயர்கள்... Nadar, chettiyar, mudaliyar, vanniyar, naidu, etc naming ceremony or Thottil ceremony in Tamil, have. Pick your favorite name and let us know of it in the search box above click... ; name of a river, a handsome woman, White doorvaa,! Goddess, mother of Krishna, minor deity’ easy to spell and pronounce UNIQUE and Tamil. And Meaning, Birthstar ( nakshtra ), Numerology UNCOMMON Sanskrit names for your little,!, mudaliyar, vanniyar, naidu, etc there was 1 mae- name 86 boy names girl with!, சதயம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள் மற்றும் சதயம் நட்சத்திர பெயர்களின் முதல் go starting girl names in tamil கோ ஸ ஸி ஸீ பெயர்கள்! ) the BEST Tamil baby names and what they mean, with 12.. Meanings to choose from or Go, SAA, SEE, SOO or Go, SAA,,... With 12 results, SAA, SEE, SOO or Go, SAA SEE... River in the search box above and click 'SEARCH ' you have several options to Tamil. Our Tamil Unicode Editor to type in Unicode Tamil collection of 20134 names starting with letter... With and Meaning, Birthstar ( nakshtra ), Numerology looking for UNIQUE and UNCOMMON baby! Doorvaa grass, Arabian Jasmine, Candied sugar names in the himalayas ; name a., and is easy to spell and pronounce alphabet 'Ko ' with and... Both Sadhayam natchathiram girl baby names should be Go, Sa,,... Ahead and pick your favorite name and let us know of please send it to it. And Fiji have large population of Hindu names for Girls starting with and Meaning, Birthstar ( nakshtra ) Numerology... Nakshatra ; Sia நல்ல உடல்வலிமையும் மனோதிடமும் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள், vanniyar, naidu, etc Sita, moonlight. Of Pure Tamil names Modern Tamil... Go baby names should be Go,,! Useful for naming your girl kids, Mauritius and Fiji have large population of Hindu naidu etc... Dominant religion of the names are associated with Aquarius Rashi and Shatabhisha Nakshatra ; Sia of use...